Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
2005 - Regional Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model (EURODITE)
Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı (FP6), Integrated Project, Proposal/Contract No: 006187, Bütçe: 65.940 Euro, 2005-2010. 


2006 - Bölgesel Ölçekte İnovasyon: NUTS2 TR61 (Antalya-Isparta-Burdur) Düzeyi KOBİ'lerinin Rekabet Güçlerini Artırmak Amacıyla Bölgesel Bilgi Ağbağlaşma Düzeyi ile İnovasyon Süreçlerinin Analizi
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi No: 1351-M-06, Bütçe: 12.503 TL, 2006-2007. 


2009 - İş Kuluçkalarında Yeni Kurulan Girişimlerin Hayatta Kalma ve Büyüme Performansını Etkileyen Faktörler: KOSGEB İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Üzerine Bir Araştırma
TÜBİTAK Projesi No: 109K139, Bütçe: 99.885 TL, 2009-2011. 


2011 - İşletme Kuluçkaları Destek Hizmetlerinin Firma Hayatta Kalma Üzerindeki Rolü: Cox Orantılı Hazard Regresyon Modeli ile İş Geliştirme Merkezlerine (İŞGEM) Yönelik Ampirik Bir Analiz
Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Doktora Projesi No: 2684-D-11, Bütçe: 9.136 TL, 2011. 


2012 - Batı Akdeniz Bölgesinde Orman Ürünleri Sektörü Kümelenme Analizi
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Projesi, Proje No: 2011/TR61/11/DFD/09, Bütçe: 44.449 TL, 2012.