Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
Bölgesel Kalkınmada Yeni Bir Kavram Olarak Bilgi Dinamiklerinin Rolü


Bu çalışmada, coğrafya, mekân, yakınlık, yenilik ve bilgi ekonomisi üzerine yapılan tartışmalar sonucunda yeni bir kavram olarak ortaya çıkan "bilgi dinamikleri" konusu ele alınacaktır. Bölgesel kalkınma literatürüne yeni giren bilgi dinamiği kavramı firma, sektör ve bölge boyutları olmak üzere incelenecektir. Çalışma, 18 bölge ve 7 sektörde bilgi dinamiklerinin araştırıldığı ve Türkiye'nin de dâhil olduğu Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı EURODITE projesinin bulgularına dayanmaktadır. Çalışmada ayrıca, bilgi dinamikleri ve bölgesel politika ilişkisi ve bilgi dinamiklerinin başta AB olmak üzere bölgesel kalkınma konusunda ne gibi bir dönüşüm yaratacağı, politika yapıcılar açısından üzerine tartışmalar ile son bulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Dinamiği, Bölgesel Ekonomi, Network (Ağbağ), Mobilite, Politika
KAYNAKÇA İÇİN
DULUPÇU, M.A., SUNGUR,  O.  KESKİN,  H.  SEZGİN, A. ve O.  DEMİREL  (2010), "Bölgesel Kalkınmada  Yeni  Bir  Kavram  Olarak  Bilgi  Dinamiklerinin  Rolü",  6.  Ulusal  Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 3-5 Kasım, Ankara, 203-212.  
Bu kısmı kopyala-yapıştır yaparak çalışmalarınıza kaynak olarak ekleyebilirsiniz.