Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ Politikası ve Bölgesel Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme


Özellikle rekabet gücü ve yenilik kavramlarının analizinde ulusal ölçekli politikalar yerine bölgesel ölçekli politikaların etkin olmaya başlaması KOBİ'lerin bölgesel politikalarla birlikte değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışma, AB perspektifinde KOBİ politikası-bölgesel politika ilişkisini Türkiye açısından değerlendirmeyi hedeflemektedir. Çalışmada öncelikle; AB'de ve Türkiye'deki KOBİ politikası genel olarak incelenecek; daha sonra, KOBİ Stratejisi, Ön Ulusal Kalkınma Planı ve Katılım Ortaklığı Belgesi irdelenerek, AB'nin KOBİ-bölgesellik ilişkisi ekseninde Türkiye'nin nasıl bir yol haritası izlemesi gerektiğine ilişkin değerlendirme yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: KOBİ Politikası, Bölgesel Politika, Bölgesel Kalkınma, Yenilik, Rekabet Gücü


KAYNAKÇA İÇİN
DULUPÇU, M.A., ÇARIKÇI, İ.H. ve O. SUNGUR (2005), "Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ Politikası ve Bölgesel Politika İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme", 2. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-3 Aralık, İstanbul, 540-550. 
Bu kısmı kopyala-yapıştır yaparak çalışmalarınıza kaynak olarak ekleyebilirsiniz.