Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
Sistem Yaklaşımı Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlar ve Engeller: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir İnceleme

Çalışmada, bölgesel yenilik sistemi yaklaşımı içerisinde üniversite-sanayi işbirliği konseptine Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) öğretim elemanlarının yaklaşım ve tutumları analiz edilerek, fırsat ve sorun alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bildiride ilk önce yenilik sitemi ve bu sistem içerisindeki aktörler arası ilişkiler değerlendirilecek, daha sonra üniversite-sanayi işbirliği olgusu tartışılacaktır. Son olarak SDÜ öğretim elemanları üzerinde yapılan anket bulguları değerlendirilerek, SDÜ öğretim elemanlarının üniversite-sanayi işbirliği yapma düzeyleri, işbirliğine bakış açıları, işbirliği yapılan konular ve işbirliğinde karşılaştıkları sorunlar ortaya çıkarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Yenilik (İnovasyon), Üniversite-Sanayi İşbirliği, Sistem Yaklaşımı, Bölgesel Yenilik Sistemi
KAYNAKÇA İÇİN
SEZGİN, A., ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve M.A. DULUPÇU (2007), "Sistem Yaklaşımı Açısından Üniversite-Sanayi İşbirliğindeki Fırsatlar ve Engeller: Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerine Bir İnceleme", 6. Anadolu İşletmecilik Kongresi, 31 Mayıs-2 Haziran, Kırıkkale, 443-454. 
Bu kısmı kopyala-yapıştır yaparak çalışmalarınıza kaynak olarak ekleyebilirsiniz.