Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekansal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Bu çalışmada, inovasyon, bilgi ekonomisi, bölgesel kalkınma ve yakınlık konularında geleneksel yakınlığa dayalı inovasyon modelleri eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmakta ve bu modellerin bir uzantısı olarak uzak mesafeli etkileşimlere ve bilginin artan hareketliliğine vurgu yapan çok-yerelli ve çok-ölçekli "bilgi dinamikleri" yaklaşımı ele alınmaktadır. Bu kapsamda, bilgi dinamikleri yaklaşımı; bilginin farklı türleri, üretim aşamaları, yakın ve uzak mesafeli etkileşimleri, bölge dışından gelen bilginin bölgesel bağlam ile birleşmesi ve bunu sağlayan mekanizmalar kapsamında tartışılmaktadır. Ardından, Türkiye, İsviçre, İsveç, Almanya ve Danimarka'nın vaka analizleri birbirleri ile karşılaştırmalı olarak benzer ve farklı yönleriyle değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnovasyon, Bilgi dinamiği, Mekan, Turizm Sektörü
KAYNAKÇA İÇİN
DULUPÇU, M.A., KESKİN, H., ŞENTÜRK, C., SUNGUR, O., SEZGİN, A., ÖZKUL, G. ve O. DEMİREL (2011), "Turizm Sektöründe Benzer ve Farklı Yönleriyle Mekânsal Bilgi Dinamikleri: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme", 2. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu , Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 8-9 Aralık, Ankara, 207-218.
Bu kısmı kopyala-yapıştır yaparak çalışmalarınıza kaynak olarak ekleyebilirsiniz.