Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi

İnovasyon teorisinde pek çok çalışmada, yenilikçiliğin ve rekabetçi üstünlüğün temel kaynağı olarak konum, yığışma ve yakınlığın önemi vurgulanmaktadır. Ancak son yıllarda, inovasyon sürecinde yakınlığın rolü ciddi bir şekilde tartışılmaktadır. Bölgesel kalkınma ve inovasyon literatüründe "bilgi dinamikleri" olarak adlandırılan, eski veya yeni bilginin araştırılması, öğrenilmesi ve uygulanmasında aktörler arasındaki yakın ve uzak mesafeli etkileşimlere odaklanan yeni bir teorik açılım bulunmaktadır. Bu çalışmada, bilgi dinamikleri yaklaşımı ele alınmakta ve Antalya'da futbol turizminin gelişimi bilgi dinamiği perspektifinde incelenmektedir. Çalışmada, Antalya'da futbol turizmi bilgisinin ortaya çıkışında ve gelişiminde rol oynayan aktörler, olaylar, bilgi türleri ve bilgi aktarım süreçleri incelenmekte ve aktörler arasındaki yakın-uzak mekânsal etkileşimler ve ağbağlaşma, bilgi dinamiğinin bölgeye etkisi ve yayılımı ve bu süreçte kamu politikalarının rolü tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Sektörü, İnovasyon, Bilgi Dinamikleri, Futbol Turizmi
KAYNAKÇA İÇİN
ÖZKUL, G., SUNGUR, O. ve M.A.DULUPÇU (2013), "Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi", Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(27), 38-62.
Bu kısmı kopyala-yapıştır yaparak çalışmalarınıza kaynak olarak ekleyebilirsiniz.