Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
KOBİ Desteklerinin Firma Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği

İstihdam ve işsizlik hem makro hem de yerel düzeyde politika yapıcılar tarafından önemli konular olarak görülmektedir. Bu nedenle, çeşitli politikalar aracılığıyla istihdamın arttırılması için firmalara (özellikle KOBİ'lere)destekler sağlanmaktadır. Desteklerinin firmaların performansı üzerinde üretim ve istihdam açısından etkileri olduğu literatürde tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı 2008-2011 dönemi itibariyle KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında sunulan desteklerin istihdam büyümesi üzerindeki etkilerinin ortaya koyulmasıdır. Aynı zamanda firma ve girişimci özelliklerinin de etkisi değerlendirilmiştir. Isparta ve Burdur illerinde destekten yararlanan firmalar ile bu desteklerden yararlanmayan firmaların istihdam büyümesi arasındaki farklılık araştırılmıştır. Araştırma bulguları, KOBİ desteklerinin firmaların istihdam büyümesi üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri olduğunu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, İstihdam, Firma Büyümesi
KAYNAKÇA İÇİN
IŞIK MADEN, S., DULUPÇU, M.A. ve O. SUNGUR (2014), "KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 9(1), 95-124.
Bu kısmı kopyala-yapıştır yaparak çalışmalarınıza kaynak olarak ekleyebilirsiniz.