Yrd.Doç.Dr. Onur Sungur
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi
Kişisel Web Sayfası
Anasayfa             Hakkımda             Yayınlar             Projeler             Tezler             Ödüller             Dersler             İletişim
İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği

İşletme kuluçkaları; sundukları çeşitli destek hizmetleri sayesinde yeni girişimlerin oluşumunu ve gelişimini ve bu girişimlerin hayatta kalmasını amaçlayan destek mekanizmalarıdır. Bu çalışmanın amacı; işletme kuluçkalarının ve sunulan hizmetlerin firma performansına etkisinin İŞGEM bağlamında araştırılmasıdır. Çalışma, Türkiye genelinde 12 İŞGEM ve 414 firmayı kapsamaktadır. Oluşturulan araştırma modeli çerçevesinde; İŞGEM hizmetleri (1) büro hizmetleri, (2) paylaşılan/ortak hizmetler, (3) eğitim hizmetleri ve (4) danışmanlık hizmetleri olmak üzere 4 kategoriye ayrılmış ve analiz sonucunda tüm hizmet gruplarının firmaların hayatta kalma olasılıkları üzerinde önemli ve pozitif etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşletme Kuluçkaları, Yeni Firma Oluşumu, Hayatta Kalma, İş Geliştirme Merkezi, Cox Orantılı Hazard Modeli
KAYNAKÇA İÇİN
KARAÖZ, M., DULUPÇU, M.A., ALBENİ, M., DEMİRGİL, H. ve O. SUNGUR (2012), "İşletme Kuluçkalarında Sunulan Destek Hizmetlerinin Yeni Kurulan Firmaların Hayatta Kalabilirliği Üzerine Etkisi: İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) Örneği", Global Journal of Economics and Business Studies, 1(1), 13-21.
Bu kısmı kopyala-yapıştır yaparak çalışmalarınıza kaynak olarak ekleyebilirsiniz.